ဖခင္ မိခင္ထံမွတစ္ဆင့္ Star Awards ဆုႀကီးကို လက္ဝယ္ရၿပီဆိုတ့ဲ ဒါ႐ိုက္တာ ေက်ာ္သူ

ယေန႔” ဂမီၻရမ်က္လုံး “႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးအားပင္ပန္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕၊မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေအာင္ျမင္စြာ႐ိုက္ကူးၿပီးစီး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ မိဘႏွစ္ပါးအိမ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ကာ Star Awards ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕မွခ်ီးျမဳင့္ခဲ့ေသာ တီဗြီစီးရီးအေကာင္းဆုံးဒါ႐ိုက္တာဆု အားမိခင္ဖခင္ထံမွတစ္ဆင့္ျပန္လည္ရယူခဲ့ပါၿပီ။

အားလုံးကို ခြဲစိတ္ထားေသာ ႏွလုံးသားမွေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္း….။

“ေအာင္ပန္းမွအျပန္ ေအာင္ပန္းနဲ႔အတူႀကိဳဆိုေနပါၿပီ”

ေက်ာ္သူ
photo:kyaw thu fb

Facebook Comments

admin

error: Content is protected !!