ကေလးမုဒိမ္းေကာင္မ်ားကို ေထာင္မွမလြတ္မီ သင္းကြပ္ပစ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း အေမရိကန္တြင္ အတည္ျပဳ

Last modified date

အေမရိကန္ အလာဘားမားျပည္နယ္တြင္ ကေလးမုဒိမ္းမွဳ က်ဴးလြန္သူမ်ား၌ လိုအပ္သူအခ်ိဳ႕အား အက်ဥ္းေထာင္မွမလြတ္မီ တစ္လအလိုတြင္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း Huffpost က ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားသည္။အလာဘားမားျပည္နယ္ ဥပေဒအမွတ္ HB 379 အရ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္အား လိင္က်ဴးလြန္သည့္ အသက္ ၂၁ ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရမည့္အျပင္ အျခားေသာ ျပစ္ဒါဏ္မ်ား သို႔မဟုတ္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရာတြင္ မီဒေရာ့စီပေရာဂ်က္စတီရုန္း medroxyprogesterone ကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓါတုေဗဒေဆး၀ါးကို ထိုးႏွံေပးျခင္းျဖင့္ ေယာက္်ားတစ္ဦး၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္း တက္စတိုစတီရုန္း testosterone ႏွင့္ အျခားေသာ ဟိုမုန္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္းကို တားဆီးေပးၿပီး ရာဂ စိတ္ႏွင့္ လိင္စြမ္းေဆာင္မွဳကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေစမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ေယာက်္ားတို႔တြင္ မ်ိဳးပြားအဂၤါကို ဖယ္ရွား၍ ခြဲစိတ္သင္းကြပ္နည္းႏွင့္ မတူပဲ၊ က်ားႏွင့္ မႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေျပာင္းျပန္ကုသ နည္းျဖစ္သည္။အခ်ိန္မတိုင္မီ ကတိခံ၀န္ျဖင့္ လႊတ္ေပးျခင္းခံရသူသည္ အဆိုပါ ဥပေဒအရ ဓါတုေဗဒေဆး၀ါး ထိုးႏွံေပးျခင္း အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ လႊတ္ေပးခံရသူက စရိတ္ေပးရန္ မတတ္ႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္မတိုင္မီလႊတ္ေပးျခင္း မရွိ မျဖစ္ေစရဟု ဆိုသည္။

“ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးတင္သြင္းတဲ့အခါ ဒါႀကီးက လူမဆန္တဲ့ အလုပ္ဆိုတာ သိရဲ႔လားလို႔ လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေမးၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ ထြက္လဲမေျပးႏိုင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လဲ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ လိင္ေစာ္ကားၿပီး သူတို႔ေလးေတြ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး နာက်ဥ္သြားေစတာေၾကာင့္ “ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုးေနာ္ “ ခုလိုအျပစ္ေပးတာနဲ႔ ဘယ္ဟာက ပိုၿပီး လူမဆန္တာလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္၊ က်ဴးလြန္သူဟာ ဒီကေလးေတြကို တစ္သက္လံုး အမွတ္ရသြားေစဖို႔ အျပစ္ေပးျခင္းဟာ တရားမွ်တပါတယ္ “ ဟု ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းသူ ရီပတ္ဘလစ္ကင္ အမတ္ စတိဗ္ဟာ့စ္ က ခုခံေျပာဆိုသည္။အေမရိကန္တြင္ ကယ္လီဖိုးနီးယားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ဥပေဒ ျပဌာန္းသည့္ ပထမဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ဖေလာ္ရီဒါ၊ လူစီယားနား၊ မြန္တားနား၊ ေအာ္ရီဂြန္ႏွင့္ ၀စ္စ္ကြန္ဆင္တို႔တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမွဳခင္းမ်ားအတြက္ ဓါတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္မူ ကေလးမုဒိမ္းမွဳက်ဴးလြန္သူအား ခြဲစိတ္နည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ရန္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ျပန္လည္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

အေမရိကန္ၿမိဳ႕ျပ လူမွဳလြတ္လပ္ေရး ယူနီယံ က ဓါတုေဗဒနည္းေရာ ခြဲစိတ္နည္းျဖင့္ သင္းကြပ္ျခင္းကိုပါ လူတစ္ဦး၏ ပုဂၢလိက အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး ရက္စက္၍ သဘာ၀မက်ေသာ အျပစ္ေပး နည္းအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။လႊတ္ေတာ္အမတ္ စတိဗ္ဟာ့စ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၆ တို႔တြင္ အလားတူဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းကို ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ကေလးမုဒိမ္းမွဳ က်ဴးလြန္သူက ခြဲစိတ္သင္းကြပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ေတြ႔ျပ႒ာန္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပဲ ပ်က္ျပားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက လက္မွတ္ေရးထိုးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အတည္ျပဳၿပီး ၃လၾကာျမင့္၍ ပထမေန႔တြင္ျဖစ္ေစ အာဏာတည္မည္ျဖစ္သည္။

Credit- အကုန္သိ

admin

x