တစ္အိမ္ကို (၅၀၀၀၀) က်ပ္ႏွုန္းနဲ႔ အိမ္ေျခ ၃၆ အိမ္အတြက္ ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ျဖိဳးျမတ္ေအာင္

Last modified date

သထုံၿမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ေလေဘးသင့္ၿပီးအိမ္ၿပိဳသြား ေသာအိမ္ရွင္မ်ားအတြက္ အဆိုေတာ္ ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္မွအလွဴ ေငြလာေရာက္လွဴ ဒါန္း

14 : 8 : 2019 ေန ့မြန္ျပည္နယ္ သထုံၿမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္( ၁ )နယ္ေျမတာဝန္ခံျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခိုင္ခိုင္လ့ဲနွင့္ခ်ိပ့္ဆက္၍ အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္နွင့္အဖြဲ ့သထုံၿမိဳ ့နယ္တြင္းေလေဘးသင့္ၿပီးအိမ္ၿပိဳသြားေသာအိမ္ရွင္မ်ားအားတစ္အိမ္ကို(၅၀၀၀၀) က်ပ္တိတိ ( အိမ္ေျခ ၃၆ အိမ္ ) ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း( ၄ )ေက်ာင္း စုစုေပါင္းေလေဘးသင့္ ျပည္သူအတြက္( ၂၀ )သိန္းက်ပ္တိတိ လွဴ ဒါန္းခ့ဲၿပီး သထုံၿမိဳ ့နယ္ေရေဘးစခန္း ( ၄ )ေနရာအတြက္ ဆန္ဘိုး ( ၁၃၇၅၀၀၀ )က်ပ္တိတိ တစ္ဆယ္သုံးသိန္းခုနွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္တိတိကိုေရေဘး အတြက္လွဴ ဒါန္းေပးခ့ဲပါသည္။

သထုံၿမိဳ ့နယ္အတြက္အလွဴ ေငြစုစုေပါင္း (၃၃၇၅၀၀၀ ) က်ပ္တိတိကို အဆိုေတာ္ၿဖိဳးျမတ္ေအာင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ လွဴ ဒါန္းခ့ဲပါသည္။

Credit-သတင္း / ဓာတ္ပုံ ( သထုံၿမိဳ ့နယ္အမ် ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ် ဳပ္ )

admin