တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းကို လံုၿခံဳေရးအရသိမ္းပိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းေျပာ

Last modified date

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရိွ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္အတြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕တြင္လည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ရိွတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေနာင္ခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕တြင္းပိုင္းကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအရ သိမ္းပိုက္ႏုိင္လိုက္ၿပီျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕ျပင္ပိုင္းကိုတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းကို ယေန႔(ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္) နံနက္ ၅ နာရီခြဲက ၀င္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား ၁ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ကာ အရပ္သားတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ဘက္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။

admin