“ျပင္ဦးလြင္ရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ပစ္ခတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရွာ့တုိက္ဒုံးမ်ား”

Last modified date

တပ္မေတာ္နည္းပညာတကၠသုိလ္အပါအ၀င္ ျပင္ဦးလြင္ႏွင့္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕
နယ္အတြင္းရွိ တပ္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားအား ယေန႔နံနက္က
တအာင္းအဖြဲ႕(TNLA)၊ ရခုိင္အဖြဲ႕(AA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)
တုိ႔က ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျပည္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအနီးရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုတြင္ ပစ္ခတ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ဘတၳရီေရွာ့တုိက္ဒုံး မ်ားကို လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား နယ္ေျမရွင္းလင္းစဥ္ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္တစ္ဦးက 7Day သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

သတင္း-ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
ဓာတ္ပုံ – 7Day

admin