ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားတဲ့ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းေလးရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ မိသားစု

Last modified date

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ DSTA ေက်ာင္းအုပ္ရဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိတို႔ ဒဏ္ရာရရွိသြားျပီး ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ဆံုးပါးသြားခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔ မနက္ပိုင္း (၅) နာရီေက်ာ္ခန္႔က စတင္ျပီး ေနရာ (၅) ေနရာလံုးကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲဟာ ယခုအခ်ိန္ထိ ပစ္ခတ္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိပစ္ခတ္မွုေၾကာင့္ ထမင္းခ်က္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဆံုးပါးသြားျပီး သူ႔အားမွီခိုေနၾကတဲ့ မိသားစုမ်ား က်န္ရွိေနခဲ့တာကို စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကားသိရတာျဖစ္ပါတယ္။

admin